TIN TỨC
09.09.2015
Hàng năm công ty May Tây Đô tổ chức huấn luyện an toàn lao động  trong toàn công ty. Chương trình nhằm nâng cao ý thức cũng như an toàn cho công nhân trong lao động cũng như trong công tác PCCC
07.10.2016
Sáng ngày 05/9/2016, cùng với hàng triệu học sinh cả nước, học sinh của các trường Trung Học Cơ Sở An Hòa 1 Cần Thơ, Trung Học Phổ Thông Thực Hành Sư Phạm – Đại Học Cần Thơ - Cần Thơ, Tiểu Học Mạc Đỉnh Chi Cần Thơ, Trung Học Cơ Sở An Hòa 2 Cần Thơ, Tiểu Học Võ Trường Toản Cần Thơ, bước vào năm học mới. 
29.09.2017