TUYỂN DỤNG
14.09.2019
Yêu cu chung:
  1. Nam, nữ trong độ tuổi lao động;
  2. Biết đọc, biết viết;
  3. Có sức khỏe tốt, nhanh nhẹn;
  4. Chịu khó, siêng năng, chăm chỉ.
20.02.2019